Šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO… i šta im je tačno posao?

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO… i šta im je tačno posao?

  U poslednje vreme sve češće viđaju se i čuju skraćenice koje predstavljaju određena radna mesta, odnosno pozicije. Možda ste čuli – „On je CEO“, trebalo vam je malo vremena da se setite da je taj neko izvršni direktor.

  Kod nekih drugih skraćenica, kao šti su CAO, CIO ili CTO možete samo da pitate – „Molim?” BIZLife Vam donosi odgovore na pitanja šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO i šta oni rade?

  CEO – Chief executive officer

  Izvršni direktor, odgovoran za nadgledanje aktivnosti cele kompanije, njemu svi podnose izveštaje.

  Odgovornosti direktora:

  • Osmišljavanje kratkoročnih i dugoročnih strategija
  • Raspoređivanje zaduženja, delegiranje
  • Koordiniranje izvršenja zadataka
  • Praćenje kretanja na tržištu, razvoja tehnologije
  • Praćenje kretanja konkurentskih preduzeća iste ili srodne delatnosti
  • Praćenje razvoja sredstava za rad i drugih faktora koji mogu uticati na razvoj preduzeća
  • Kontrola rezultata rada

  COO – Chief operations officer

  Operativni direktor upravlja kompanijom na dnevnom nivou.

  • Dizajniranje i implementiranje poslovne strategije, planova i procedura
  • Postavavljanje sveobuhvatnih ciljeva za performanse i rast
  • Uspostavitljanje politike koja promovišu kulturu i viziju preduzeća
  • Nadgledanje dnevnog poslovanja kompanije i rada rukovodilaca (IT, marketing, prodaja, finansije itd.)
  • Vođenje zaposlenih da podstiču maksimalne performanse i posvećenost
  • Ocenjivanje performansi analiziranjem i tumačenjem podataka i metrika
  • Pisanje i podnošenje izvještaja Izvršnom direktoru u svim važnim pitanjima
  • Pomaganje izvršnom direktoru u poduhvatima prikupljanja sredstava
  • Učestvovanje u aktivnostima širenja (investicije, akvizicije, korporativni savezi itd.)
  • Upravljanje odnosa sa partnerima / dobavljačima

  CFO – Chief financial officer

  Finansijski direktor, zadužen za nadzor finansijskih aktivnosti, planiranje finansija i upravljanje rizicima, za tok novca i analizu podataka.

  Odgovornosti finansijskog direktora:

  • Upravljanje računovodstvom, ljudskim resursima, odnosima sa investitorima, pravnim, poreskim i trezorskim odeljenjima
  • Sastavljanje periodičnih planova novčanih tokova
  • Sastavljanje izveštaja o izvršenim stavkama planova
  • Analiziranje izveštaja
  • Pregovaranje sa dužnicima o rešavanju dugovanja
  • Utvrđivanje pravila i kriterijuma u vezi sa odobravanjem kredita
  • Kontrola korišćenja kredita
  • Unapređenje poslovanja

  CTO – Chief technology officer

  Tehnički direktor ili šef tehničkog odseka, čiji je fokus na naučnim i tehničkim problemima.

  • Učestvovanje u ključnim odlukama kao član izvršnog menadžment tima
  • Održavanje bliskih odnosa sa svim članovima rukovodnog tima
  • Upravljanje računovodstvom, ljudskim resursima, odnosima sa investitorima, pravnim, poreskim i trezorskim odeljenjima
  • Nadgledanje finansijskog poslovanja podružnica i inostranih poslova
  • Nadgledanje sistema transakcija kompanije
  • Sprovođenje najbolje operativne prakse
  • Nadgledanje planova za beneficije za zaposlene, sa posebnim naglaskom na maksimiziranju potrošačkog paketa beneficija
  • Pregovaranje o kupovini

  CIO – Chief information officer

  Direktor informacionih tehnologija, odgovoran za IT i računarske sisteme neophodne za funkcionisanje preduzeća.

  • Pružanje saveta i pomoći višim rukovodiocima u vezi sa nabavkom i upravljanjem IT;
  • Razvijanje, održavanje i olakšavanje implementacije zdrave i integrisane IT  strukture
  • Promovisanje efikasnog dizajna i rada svih većih IRM procesa za agenciju, uključujući unapređenje radnih procesa.
  • Procenjivanje uslova za zaposlene u pogledu znanja i veština potrebnih za postizanje ciljeva učinka koji su uspostavljeni za IRM
  • Procenjivanje stepena do kojeg svi menadžeri u agenciji ispunjavaju te uslove
  • Razvijanje strategije i specifičnih planova za zapošljavanje i obuku
  • Izveštavanje šefu Odseka o napretku u poboljšanju IRM-a.

  Šta je IRM?

  Upravljanje informacijama (IRM) je podsektor Odseka za upravljanja digitalnim pravima (DRM), tehnologije koje štite osetljive informacije od neovlašćenog pristupa.

  CAO – Chief administrative officer

  Direktor administracije – nadgleda finansijske, administrativne i marketinške poslove.

  • Obezbeđivanje ulaza u poslovno i strateško planiranje
  • Postavljanje ciljeva za odeljenja i pojedinačne menadžere
  • Saradnja sa kolegama radi implementiranjapolitike i razvili poboljšanja
  • Organizovanje i koordiniranje internih poslova
  • Nadgledanje raspodele sredstava i budžetiranje
  • Pružanje smernica zaposlenima i procienjivanje njihovog učinka
  • Rešavanje pitanja koja mogu nastati – blagovremeno
  • Preuzimanje odgovornosti za blagovremeno izveštavanje višeg rukovodstva ili regulatornih agencija

  CRO – Chief risk officer

  Direktor za rizike, zadužen za upravljanje rizicima i mogućnostima kompanije.

  • Održavanje registra rizika zasnovanog na važećim zakonima i propisima, šemama prevare i AML razmatranjima.
  • Održavanje inventara unutrašnjih kontrola i mapiranja ključnih oblasti rizika.
  • Praćenje napretka pomoću interne revizije, samotestiranja ili kontrole.
  • Pomaganje u izvršenju usklađenosti poslovanja preduzeća, utvrđivanje prevare i procena rizika BSA identifikacijom ključnih rizika
  • Monitoring rizika: Pomaganje u razvoju i praćenju ključnih pokazatelja rizika (KRI) koji su mapirani na različite načine kako bi se utvrdilo povećanje rizika i proaktivno sprovodile mere za smanjenje rizika.
  • Identifikovanje novih rizika koji predstavljaju nove regulative, prevare ili pranje novca.
  • Analiza podataka: Koordinacija prikupljanja informacija o riziku iz izvornih sistema, odjeljenja i izvještavanja. Analiza podataka i primena na različite ključne oblasti rizika kako biste ažurirali profil rizika.
  • Upravljanje objavama, distribucijom i dostupnošću pravila i postupaka za usklađivanje i finansijski kriminal.

  CCO – Chief creative officer

  Kreativni direktor u kreativnim ili dizajnerskim industrijama – zadužen je za upravljanje kreativnim timom.

  • Usmeravanje kreativnog proizvoda kompanije
  • Razvijanje strategije umetničkog dizajna koji definiše brend kompanije.
  • Stvaranje jedinstvenog imidža kompanije i isporučivanje prepoznatljivog dizajna potrošačima
  • Stvaranje jasne slike brenda koja je osnovni i suštinski posao u celoj kompaniji
  • Oglašavanje nezaboravnog umetničkog dizajna, strukturiranje za ostvarivanje funkcionalnih ciljeva
  • Osiguravanje da se dizajn i funkcionalnost kombinuju harmonično tako da firma može predstaviti proizvod koji uspešno predstavlja njen kreativni brend.

  CMO – Chief marketing officer

  Direktor marketinga i njegove odgovornosti:

  • Planiranje marketinških ciljeva
  • Sprovođenje marketinških planova i programa
  • Istraživanje, analiziranje i nadgledanje finansijskih, tehnoloških i demografskih faktora koji utiču na tržišne šanse
  • Planiranje i nadgledanje oglašavanja i promocija
  • Komunikacija sa spoljnim propagandnim agencijama, autorima i umetnicima
  • Davanje preporuka u vezi sa strategijom formiranja cena
  • Sprovođenje efektivne kontrole marketinških rezultata
  • Procena reakcije tržišta na propagandne programe i pakovanje i sastav proizvoda
  • Preporučivanje i predlaganje promena
  • Priprema i podnošenje izveštaja o marketinškim aktivnostima

  KAM – Key account manager

  Menadžer za ključne kupce, obavlja sve kontakte s ključnim kupcima, ugovara poslove i vrši prodaju, prati razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđuje ciljeve prodaje.

  • Upravljanje prodajom i održavanje odnos sa određenim kupcima.
  • Menadžer računa održava postojeće odnose kompanije sa klijentom ili grupom klijenata, osiguravajući nastavak saradnje
  • Upravljanje odnosa sa klijentom naloga na koje su dodeljeni. Klijent će ostati sa jednim rukovodiocem računa tokom trajanja angažovanja kompanije
  • Menadžeri računa služe kao interfejs između servisa za kupce i prodajnog tima u kompaniji
  • Menadžer računa služi da razume zahteve kupaca, planira kako da ispuni ove zahtjeve i generiše prodaju za kompaniju kao rezultat.

  Project Manager, Project Leader – Menadžer projekta, Vođa projekta

  Odgovornosti menadžera projekta:

  • Sastavljanje plana izrade projekta
  • Raspoređivanje zaduženja
  • Koordinacija izvršenja zadataka
  • Kontrola rezultata rada i izvršavanja projekta
  • Ispravljanje nepravilnosti u toku izvršenja projekta
  • Planiranje budžeta projekta

  PR (Manager) – Menadžer za odnose s javnošću (PR Manager, Public Relations Manager)

  Odgovornosti PR menadžera:

  • Ostvarivanje saradnje sa svim sredstvima javnog informisanja
  • Istraživanje stavova i potreba određene ciljne grupe
  • Slanje rezultata istraživanja sredstvima javnog informisanja
  • Organizovanje javnih nastupa
  • Planiranje i naručivanje reklamnih spotova
  • Organizacija komunikacije sa okruženjem

  Copywriter

  Pisac reklamnih tekstova i slogana.

  • Kreiranje bilborda, brošura, kataloga, tekstova za reklamni jingle, reklama u magazinima i novinama, prodajnih pisama i druge direktne pošte, skripte za televizijske ili radio reklame, društvene mreže i druge marketinške komunikacije.
  • Oni su najčešće poznati kao pisci sadržaja veb-stranica ako se njihov rad pojavljuje uglavnom na Internetu. Pisac sadržaja pomaže u pravljenju online reklama, veb stranica, biltena e-pošte, blogova i postova društvenih medija.

  Merchandiser

  Izlagač robe – zadužen za slaganje robe i kontrolu izloženosti robe u prodajnom objektu, što treba da doprinese većoj prodaji.

  Izvor: BIZLife

  Foto: Pexels

  What's your reaction?

  Komentari

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE