Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  15 godina studija na daljinu: Zašto je Univerzitet Metropolitan lider u online obrazovanju

  Studiranje na daljinu sve više dobija na značaju u obrazovnom sistemu, pogotovo od početka pandemije korona virusa. Osim glavne prednosti za studenta, a to je da ne mora fizički biti prisutan na predavanjima i drugim obavezama na fakultetu, ovakav način studiranja ima i druge prednosti. O tome kakav je to način studiranja razgovarali smo sa predsednikom Univerziteta Metropolitan, profesorom dr Draganom Domazetom.

  – Online studiranje je postalo primarna stavka u obrazovanju, naročito sada kada se ceo svet prilagođava „novom“ načinu života. Poznato je da je Univerzitet Metropolitan pionir u online obrazovanju u Srbiji koji je još pre 15 godina uveo nastavu na daljinu. Kako izgleda ceo proces online studiranja, jer se danas obično smatra da su popularne platforme (Zoom, Webex…) dovoljne za isto, odnosno, po čemu se vaš metod online studiranja izdvaja od drugih?

  Online studiranje, ono pravo, nije tako jednostavno kao što se misli. Možete snimiti celo predavanje i da ga emitujete preko portala Univerziteta ili YouTube kanala, ali to nije dovoljno. Prvo, treba da pripremite kratak, jezgrovit, ali edukativno efikasan materijal za e-učenje, koji će student moći da čita i analizira preko Interneta na svom računaru ili mobilnom uređaju. To je najčešće dokument u HTML formatu koji sadrži i tekstove, i video i audio zapise, slike, računarske programe i druge edukativne sadržaje, ali i integraciju sa različitim alatima za učenje i realizaciju dobijenih zadataka npr. alat za razvoj programskog koda ili za projektovanje softvera.

  Pored toga, potrebno je studentu obezbediti podršku za niz aktivnosti učenja, kao što su pričaonica (čat), forum, razne vrste testova, galerija, zajedničkih belih tabli i drugih alata za podršku zajedničkog učenja studenata. To su aktivnosti koje podržavaju komunikaciju studenata sa nastavnim osobljem, a i međusobnu komunikaciju studenata. Sve to treba pripremiti i recenzirati, kako bi garantovali ujednačeni kvalitet sadržaja i aktivnosti koji se nudi studentima.

  Na našem Univerzitetu, naš interni standard zahteva promene nastavnih materijala svake godine bar za 5%, a svake godine se tako dopunjeni i korigovani materijali recenziraju. Uz te materijale za učenje idu i posebno snimani kratki video zapisi, koji pomažu studentu da lakše razume nastavnu materiju. Sve to treba nuditi preko platforme za učenje i upravljanje procesom za učenje tzv. LMS, preko koje će studenti za svaki predmet nalaziti svoje online lekcije, tj. materijale za učenje i za realizaciju raznih interaktivnih aktivnosti. Posebno im treba pružiti pomoć u realizaciji svih predispitnih obaveza (priprema, predaja i ocena domaćih zadataka, projekata, testova, kolokvijuma i dr.). I na kraju, platforma za e-učenje treba se povezati sa informacionim sistemom Univerziteta ili fakulteta, koji treba da pruži svu i nenastavnu i administrativnu pomoć studentima.

  Znači, online učenje omogućava realizaciju procesa učenja koji čini niz digitalizovanih aktivnosti učenja u kojima student nije pasivan primalac informacija i znanja, već aktivni učesnik u procesu sticanja znanja, ali i traženja raznih izvora znanja radi rešavanja drugih zadataka i problema.

  Kraće rečeno – online učenje je digitalizacija procesa učenja i studiranja koja pokriva sve aktivnosti i potrebe studenata. To traži puno rada i investicija da bi se obezbedila potrebna infrastruktura, alati, obuke svih učesnika, ali i rada pedagoga, kako bi se nastavne aktivnosti prilagodile online učenju. U formalnom obrazovanju, te online oblike studiranja je potrebno i akreditovati kako bi se garantovalo poštovanje određenih standarda kvaliteta u primeni online učenja.

  – Univerzitet Metropolitan je lider po broju akreditovanih online studijskih programa i prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, diploma stečena preko Interneta izjednačena je sa diplomom stečenom na tradicionalnoj nastavi. Na kojim studijskim programima Univerzitet Metropolitan ima akreditovane programe za online nastavu?

  Univerzitet Metropolitan za sve svoje programe osnovnih i master akademskih studija, sem jednog iz oblasti dizajna novih medija, ima akreditovane online programe, a to su programi iz oblasti računarstva (IT, softversko inženjerstvo, razvoj video igara, informacioni sistemi i digitalizacija), iz menadžmenta (marketing inženjerski i operacioni menadžment), ali i iz oblasti umetnosti (grafički dizajn, interaktivni dizajn, modni dizajn). Trenutno, Univerzitet Metropolitan, na gore opisani način, kao rezultat petnaestogodišnjeg rada, nudi studentima preko 200 online predmeta. Po tome, kao i po broju akreditovanih studijskih programa – Univerzitet Metropolitan jeste lider u online studiranju i obrazovanju u Srbiji.

  – Univerzitet Metropolitan je obezbedio budućim i sadašnjim studentima – najbezbednije i najfleksibilnije studiranje. Recite nam nešto više o tome?

  Imajući u vidu vrlo različite i specifične potrebe studenata, a posebno u vreme pandemije, Univerzitet Metropolitan je uspeo sada da ponudi studentima najveći mogući stepen fleksibilnosti, kojim se proces studiranja u maksimalnoj meri prilagođava potrebama svakog studenta pojedinačno. To znači, da student može da bira – da li želi da studira u klasičnom obliku studiranja (u prostorijama Univerziteta) ili potpuno online studiranje od kuće, ili neki vid mešovite nastave, a to je najčešće kombinacija: online – predavanja kod kuće i klasično – vežbe u laboratorijama fakulteta. Pored toga, može da bira normalno, usporeno ili ubrzano studiranje. Može da bira i dualno obrazovanje, tj. da radi za neku firmu i da istovremeno studira. U toku studija, student može da menja sve ove oblike studiranja, a kako smo integrisani Univerzitet, relativno lako može da menja studijske programe koje studira, jer neki programi imaju i 50% do 60% zajedničkih predmeta.

  Mi želimo da studentu omogućimo što veću slobodu u izboru oblika učenja, režima studiranja, ali i izbora samog usmerenja. Vršimo istraživanja i u oblasti personalizacije učenja, sa krajnjim ciljem da za svakog studenta kreiramo različit i specifičan program, ali i nastavni materijal na svakom predmetu (u okviru fleksibilno postavljenog kurikuluma studijskog programa), kako bi u najvećoj mogućoj meri zadovoljili njegove ambicije, želje, mogućnosti i stilove učenja. Umesto masovnih predavanja u velikim amfiteatrima (što je prevaziđen koncept), mi verujemo u timsko učenje u malim grupama, kao i u individualizaciju studiranja. To se može ostvariti ne samo digitalizacijom univerziteta i procesa učenja, već jednim integrativnim pristupom organizaciji i procesu rada i učenja na Univerzitetu, uz jasnu podršku svih opštih akata i standarda rada, i samog studiranja na Univerzitetu. Zato i ne želimo da budemo veliki Univerzitet, po broju studenata i fakulteta, jer je to onda vrlo teško ostvariti – želimo da budemo mali, ali vrlo dobri, profesionalno orijentisani, savremeni i napredno integrisani Univerzitet, koji ima ugled među poslodavcima. Ugled se ne ostvaruje veličinom, već kvalitetom obrazovanja koje Univerzitet ostvaruje.

  – Potrebe radnih mesta stalno traže nove kompetencije. Online programi zaposlenima omogućavaju njihovo stalno prilagođavanje i dobijanje boljih radnih pozicija. Univerzitet Metropolitan je prvi uveo studije za zaposlene. Koje su prednosti tih studija?

  Student može da uči kada njemu najviše odgovara i to od kuće. Takođe može da studira iz bilo kog mesta u Srbiji koje ima Internet. Samim tim, student nema troškove boravka u nekom univerzitetskom gradu, a živi i dalje sa prijateljima i svojom porodicom. Ako je student zaposlen, uči uveče i vikendom, tj. kada ne radi i ima vremena za to. Student uči onom brzinom kojom može. Ako izabere usporeno studiranje, ima dva puta manje predmeta i ispita godišnje. Sada u doba pandemnije, univerziteti kao naš Metropolitan, koji su akreditovali svoje online studijske progame, što garantuje njihov kvalitet – zapravo pružaju najbezbednije studiranje u vreme pandemije.

  Pored navedenog, online studije su idealne za zaposlene koji veruju u koncept celoživotnog učenja, jer zaposlenima omogućava stalno usavršavanje, tako da svoju karijeru i profesiju usmeravaju u skladu sa trendovima potreba poslodavaca, što im onda takođe omogućava veću zaradu i bolje radno mesto.

  – Poznato je da poslodavci rado zapošljavaju studente Univerziteta Metropolitan, jer su zadovoljni njihovim stečenim znanjem kako teorijskim, tako i praktičnim. U čemu je tajna uspeha?

  „Tajna“ je u velikom radu svih nas na Univerzitetu Metropolitan, a za dobrobit svih studenata. „Tajna“ je i u tome što pratimo potrebe poslodavaca, analiziramo koji obrazovni profili studenata su im potrebni, koja znanja i veštine, tj. kompetencije oni treba da poseduju, da znaju da rade svoj posao. Mi sada analiziramo koje će se nove profesije i radna mesta pojaviti u periodu od sledećih 5 do 15 godina, kako bi već sada pripremili svoje programe za tu tražnju poslodavaca.  

  Pored savremenih programa okrenutih budućnosti, naši studenti treba  da znaju i da sami uče nove stvari, da kreativno razmišljaju i da  budu spremni za timski rad. Zato primenjujemo savremene metodologije i tehnologije učenja, sa ciljem da studenti nauče, pored teorijske osnove i da rešavaju praktične probleme iz oblasti koju studiraju, i da istražuju nove izvore znanja i tehnologija. 

  Nama je „mera kvaliteta“ – mera sa kojom zadovoljavamo potrebe poslodavaca. Kako se potrebe danas brzo menjaju, moramo studente naučiti i da sami uče i to brzo. Sve je danas brže. Brže se živi, brže se radi, te je normalno i da se mora brže učiti. Zato razvijamo svoje metode i tehnologije učenja, sledeći najbolje prakse u svetu. Takođe, spremamo studenta da bude prilagodljiv, tj. da se brzo prilagodi potrebamo novog poslodavca. Zato je studentu potrebna sposobnost brzog i samostalnog učenja.

  Naš moto rada je „Student u centru pažnje, ne pravimo programe po volji profesora, već po potrebama studenata i poslodavaca. To prepoznaju i jedni i drugi. Raste nam broj upisanih studenata svake godine, a po diplomiranju, ali i pre toga – naši studenti se lako zapošljavaju, kao najtraženiji kadrovi na tržištu rada.

  Izvor: BIZLife

  Foto: Metropoliten

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE