Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Ana Boroš Todić, A1: Ozbiljno shvatamo svoju ulogu u globalnom ekosistemu

  O aktivnostima kompanije A1 kojima edukuje i motiviše zaposlene, njihove porodice, poslovne partnere, korisnike i zajednicu s ciljem primene principa održivog razvoja u svakodnevnom životu – govori Ana Boroš Todić, Senior Corporate Communication Expert.

  Kompanija A1 fokusirana je na postizanje karbonske neutralnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti, ali i na doprinos društvu i zajednici u kojoj posluje.

  Kada govorimo o aktivnostima iz ESG oblasti (Environmental, Social and Governance), na koji način ih vaša kompanija planira i usklađuje sa svojim opštim ciljevima?

  ‒ Kao kompanija posvećena održivosti, A1 Srbija pažljivo planira i usklađuje svoje ESG aktivnosti sa opštim ciljevima, tako da naša strategija integriše ove principe u sve aspekte poslovanja. Uvođenje ESG strategije u poslovanje kompanije zahteva temeljan pristup, jer jedino tako možemo da postignemo suštinsku usklađenost sa osnovnim poslovnim aktivnostima brenda, što onda ciljne javnosti prepoznaju kao autentično poslovanje i komunikaciju.

  Očuvanje životne sredine, društveno i korporativno upravljanje za nas predstavljaju dugoročne stubove vrednosti kompanije, dok strateškim pristupom u fokus stavljamo važna pitanja i primenu rešenja iz ovih oblasti. Usredsređeni smo na postizanje karbonske neutralnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti, ali i na doprinos društvu i zajednici u kojoj živimo i poslujemo.

  Održivost ne posmatramo samo kroz poslovanje i rezultate koje ostvarujemo, već i kroz to na koji način i u kojoj meri smanjujemo potrošnju svih resursa koje koristimo. Za više od 15 godina poslovanja na ovom tržištu uložili smo mnogo truda i zalaganja da doprinesemo tome da svet bude bolje mesto za život. Trudimo se da kroz sve ove aktivnosti edukujemo i motivišemo naše zaposlene, njihove porodice, poslovne partnere, korisnike i zajednicu da razumeju i primenjuju principe održivog razvoja u svakodnevnom životu.

  Na koji način sarađujete sa drugim odeljenjima u kompaniji da biste postigli ESG ciljeve?

  ‒ Postizanje ESG ciljeva predstavlja zajedničku odgovornost i zahteva integrisan pristup i angažovanje svih sektora u kompaniji. Razumevanje važnosti ovih principa, poželjnih i rizičnih ponašanja – preduslov je da obezbedimo doslednu implementaciju u svim segmentima poslovanja. Zbog toga je nama edukacija zaposlenih na prvom mestu. Osim toga što je važno da adekvatno razumemo šta je to ESG, mislim da je neophodno i da zaposleni budu motivisani da ove principe primenjuju u svakodnevnom poslu i životu. Verujem da u takvom okruženju otvaramo prilike za nove ideje i pristupe koji mogu doprineti da se ESG ciljevi dostižu na neki novi i kreativniji način. Cilj nam je da budemo otvoreni i usvajamo različite perspektive, jer ozbiljno shvatamo svoju ulogu u globalnom ekosistemu.

  Ana Boroš Todić, A1

  Ana Boroš Todić, Senior Corporate Communication Expert, A1

  Prema vašem mišljenju, na koji način treba da se postave mediji prema ESG projektima?

  ‒ Mediji imaju značajnu ulogu u podizanju svesti i informisanju javnosti o ESG projektima i održivom poslovanju generalno. Zbog toga je veoma važno da se i oni postavljaju objektivno i odgovorno, pružajući tačne informacije i promovišući transparentnost. Njihova uloga je da prepoznaju i istaknu pozitivne primere društveno odgovornih inicijativa, inspirišući druge kompanije da slede isti put. Trebalo bi da izveštavanje o održivim projektima bude fokusirano na njihovu stvarnu vrednost, uticaj na zajednicu i životnu sredinu. Takođe, mediji mogu igrati i važnu ulogu u podsticanju dijaloga o održivosti i ESG pitanjima pružajući platformu za razmenu ideja i perspektiva.

  Koje ste ESG inicijative pokrenuli u proteklom periodu?

  ‒ Svesni brojnih izazova današnjice, obavezali smo se da kontinuirano doprinosimo zaštiti životne sredine i da ove ciljeve ispunjavamo, pre svega, odgovornim poslovanjem. To podrazumeva korišćenje obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti, dostizanje karbonske neutralnosti i poštovanje principa cirkularne ekonomije, ali i pokretanje društveno odgovornih projekata u čijem je središtu ekologija.

  Na putu ka dostizanju klimatske neutralnosti A1 Srbija je dosad postavila čak 5000 solarnih panela pri svojim baznim stanicama, što je jednako količini energije iz obnovljivih izvora za napajanje 650 domaćinstava u zemlji. Doprinos poboljšanju kvaliteta vazduha i očuvanju životne sredine pružićemo i kroz društveno odgovorni projekat „Niklo kao ja”, u okviru kog ćemo napraviti 10 kišnih bašti u 10 gradova Srbije.

  Prepoznali smo važnost koju u očuvanju životne sredine imaju gradovi i urbana populacija, tako da smo, uz podršku Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pokrenuli projekat uređenja urbanih zelenih površina, čija je svrha smanjenje katastrofalnih posledica padavina, poplava i pojava klizišta u urbanim sredinama. Cilj ove dugoročne inicijative jeste da ponudi direktan odgovor na već nastale negativne posledice klimatskih promena, a da u implementaciju budemo uključeni svi – zaposleni, lokalne samouprave, stručna i šira javnost.

  Kako vidite da će se uloga ESG-a razvijati u vašoj kompaniji i širem poslovnom okruženju u godinama koje dolaze?

  ‒ Sve veća uključenost i interes različitih društvenih grupa za poslovanje kompanija stavili su održivost u središte poslovnih odluka. Od kompanija se očekuje da uz dugoročniji pogled na finansijsku održivost posebnu pažnju posvete globalnim izazovima, poput klimatskih promena, povećanja nejednakosti i kršenja ljudskih prava. Ciljne javnosti zanimaju različiti aspekti poslovanja, ali u sve većoj meri svi žele da znaju sa kojom svrhom kompanije posluju, kako je ostvaruju i kako je dokazuju.

  Fokus sa prepoznatljivosti brenda prebacuje se sve više na brigu za očuvanje životne sredine i to je jedna od ključnih odlika potrošačkog ponašanja novih generacija.

  Imajući u vidu sve ovo, jasno je u kojoj meri za kompanije održivost nije izbor, već neophodnost.

  Izvor: BIZLife Magazin

  Foto: BIZLife Magazin

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE