Srećna nova poreska 2013.

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Srećna nova poreska 2013.

  Piše: Marijana Stanković, finansijska direktorka LKV Centra

  Pred kraj tekuće godine treba imati u vidu usvojene poreske izmene koje se primenjuju od 01.01.2013. Blagovremenim informisanjem mogu se obezbediti uštede u poslovanju.

  Porez na dodatu vrednost

  Sekundarne sirovine

  Izmenom Zakona o pdv-u, član 10. stav 2. tačka 1., obveznik pdv-a koji vrši promet sekundarnih sirovina više nije poreski dužnik već je to primalac dobara i usluga. Ove izmene prati i Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o PDV-u. Pravilnik detaljno definiše šta se smatra sekundarnim sirovinama u smislu izmenjenog člana Zakona o pdv-u. To su otpatci i ostaci raznih materijala u proizvodnji (pobrojani u članu 2. Pravilnika), neupotrebljivi zbog loma, rezanja, cepanja, istrošenosti ili bilo kog drugog oštećenja. Isti poreski tretman imaju i usluge usko vezane za nastanak takve sekundarne sirovine: sortiranje, sečenje, čišćenje (član 3. Pravilnika).

  Nelogičnost vezana za ovaj Pravilnik je što se na spisku nije našlo drvo ni u jednom obliku.

  Pravno lice, obveznik poreza na dodatu vrednost, koji na redovnom godišnjem popisu identifikuje opremu spremnu za rahodovanje, neupotrebljivu zbog loma ili bilo kog drugog habanja, a reši da je proda, ne obračunava i ne iskazuje pdv na računu.
  U račune se unosi napomena: pdv se ne obračunava u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. tačka 1. Zakona o PDV-u.

  Usluge pružene elektronskim putem

  Kod usluga pruženih elektronskim putem:

  – isporuka Web strana, čuvanje i održavanje Web strana
  – isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme
  – isporuka, slika, tekstova i informacija i omogućavanje pristupa bazama podataka
  – isporuka audio i video zapisa kao i isporuka igara
  – isporuka političkih, kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih i zabavnih emisija i dogadjaja, u toku i nakon snimanja
  – usluge iz oblasti učenja na daljinu

  Mesto prometa usluga je mesto u kome primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu (sedište ili prebivalište). Konkretno, u slučaju kada domaće pravno lice, obveznik pdv-a, gore navedene usluge pruža licu sa sedištem u inostranstvu (obavlja delatnost) ove usluge će biti oslobođene pdv-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

  Ovim pravilnikom se poreski status usluga pruženih elektronskim putem izjednačava po pitanju mesta prometa sa ostalim uslugama iz člana 12. stav 3. tačka 4. (ekonomska propaganda, inženjerske usluge, usluge savetnika i revizora, telekomunikacione usluge …)

  Radi pojašnjenja: komunikacija putem e-mail-a ne smatra se prometom usluga pruženih elektronskim putem u smislu ovog Pravilnika.

  Porez na dobit

  1) Stopa poreza na dobit se od 2013.godine povećava sa 10% na 15% . Ova izmena utiče već od februara na iznos mesečne akontacije. Januarska akontaciona rata koja dospeva u februaru biće obračunata i plaćena u 50% većem iznosu od decembarske. Po predaji nove poreske prijave za porez na dobit u martu biće obračunat novi iznos akontacije sa primenom stope od 15%.

  2) Poreska prijava za porez na dobit se za 2013.godinu podnosi do 30.06.2014. tj. novi rok je 180 dana od dana isteka poreskog perioda na koji se poreska prijava odnosi. Uz poresku prijavu i poreski bilans za 2013.godinu neće se podnositi set finansijskih izveštaja jer će ih Poreska uprava preuzimati od Agencije za privredne registre.

  3) Poreska amortizacija će se od 2013. godine obračunavati po kriterijumu koji je preceziran u opštem aktu o računovodstvu, bez uticaja veka trajanja i odnosa nabavne cene i prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. Ovom izmenom bi rashod po osnovu poreske amortizacije mogao biti znatno veći tj. veći za kategorije za koje do sada nije mogao biti priznat (male pojedinačne vrednosti ili kratak rok trajanja).

  4) Rashodi reklame i propagande se od 2013. godine priznaju u poreskom bilansu do 10% od ukupnog prihoda. Do sada je bilo priznato 5% i ovaj procenat je aktuelan i u poreskom bilansu za 2012. Preporuka je da pravni subjekti koji planiraju značajna ulaganja na ovom polju, odlože ove rashode za narednu 2013. godinu kako bi maksimalno iskoristili ove rahode u poreskom bilansu.

  5) Srednja i velika pravna lica od 2013. godine moći će da koriste 20% izvršenih ulaganja u osnovna sredstva a najviše do 33% obračunatog poreza za razliku od predhodnih godina kada se obračunvalo do 50% obračunatog poreza. Za mala pravna lica ne menja se procenat (kao i do sada 40% ulaganja a do 70% obračunatog poreza).

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE