Poreska uprava objavila objašnjenje o praćenju doprinosa i poreza

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Poreska uprava objavila objašnjenje o praćenju doprinosa i poreza

  Poreska uprava (PU) Srbije objavila je danas na svojoj internet strani objašnjenje Ministarstva finansija o načinu na koji će banke biti uključene u proceduru praćenja uplate poreza i doprinosa.


  Reč je o preciznom objašnjenju člana 30a Zakona o poreskom postupku i administraciji kojim je predviđeno uključenje banaka u sistem praćenja poslodavaca u vezi uplata i doprinosa.

  – Počev od 1. jula 2012, banke preko kojih se vrši realizacija naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, do isteka dana u kome su realizovale naloge za te isplate, dostavljaju Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, informacije o izvršenom platnom prometu – navedeno je u objašnjenju.

  Između ostalog dostavljaju se i podaci sa naznakom banke koja je realizovala naloge, datum plaćanja, naziv isplatioca, iznos zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

  Dostavljaju se informacije o iznosu poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su plaćeni, uplatnih računa javnih prihoda na koje su te uplate izvršene i drugi podaci neposredno povezani sa izvršenim nalozima.

  Razmena podataka vrši se u formi i na način koji odredi centrala PU sa Udruženjem banaka Srbije, navedeno je u objašnjenju.

  – Po prijemu informacija, Poreska uprava preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti u okviru kancelarijske, odnosno terenske kontrole i, kada su za to ispunjeni zakonom propisani uslovi, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog postupka, kao i pokretanje postupaka za redovnu, odnosno prinudnu naplatu pripadajućih javnih prihoda – precizira se u saopštenju.

  Naglašava se i da prema odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ukoliko poslodavac ne isplati zaradu do 30. u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

  Poslodavac je zatim dužan da pri isplati zarade za odgovarajući mesec plati razliku između plaćenog iznosa doprinosa i iznosa doprinosa obračunatog na zaradu koju isplaćuje.
   

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE