Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Kako rukovodioci mogu povećati otpornost kompanija kroz spajanja i akvizicije?

  Piše: Luka Pejanović, stariji savetnik u EY-Parthenon za Centralnu Evropu

  Pandemija COVID-19 pored uticaja na zdravlje ima značajan uticaj i na globalnu ekonomiju i jedan je od glavnih uzroka globalne ekonomske krize. Region Centralne i Istočne Evrope (CIE) nije izuzet od efekata novonastale krize, što pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja “EY Global Capital Configuration Barometer, do kojih je došla jedna od vodećih konsultanstkih kuća, EY-Parthenon koju čini 170 partnera i preko 4.000 konsulatanata u više od 40 kancelarija i preko 25 država sveta.

  Na pitanje kako rukovodioci mogu povećati otpornost svojih kompanija kroz spajanja i akvizicije, i do kakvih se rezultata došlo kroz istraživanje, Luka Pejanović, stariji savetnik u EY-Parthenon za Centralnu Evropu, u eksluzivnom autorskom članku za BIZlife piše.

  U našem istraživanju anketirano je više od 100 rukovodilaca najvećih kompanija iz Centralne i Istočne Evrope (od ukupno 2.900 rukovodilaca širom sveta), i 59% njih očekuje zanemarljive posledice pandemije po ekonomiju regiona. Sa druge strane, na globalnom nivou samo 23% rukovodilaca očekuje zanemarljive posledice u svojim regionima, što ukazuje na veći optimizam izvršnih direkotra u CIE regionu u vezi brzog ekonomskog oporavka.

  Uprkos optimizmu rukovodilaca, stvarnost je da većina kompanija u CIE trenutno doživljava značajne poremećaje u svom tekućem poslovanju i suočava se sa lošijim rezultatima tokom trajanja pandemije. Najvećaj uticaj pandemija ima na kompanije iz industrija poput proizvodnje automobila, transporta i proizvodnje robe široke potrošnje, pre svega zbog promena u ponašanju potrošača, kao i zbog poremećaja u lancima snabdevanja i prekida proizvodnje. Sa druge strane, pandemija nema značajnijeg uticaja na  kompanije iz sektora telekomunikacija i medija, energetike i građevine jer potražnja za njihovim uslugama ostaje relativno stabilna.

  Ipak treba naglasiti da u srednjem roku  mnoge kompanije očekuju ekonomski oporavak, što govori i činjenica da  57% ispitanika iz CIE smatra da će povećati svoju M&A aktivnost (spajanja i preuzimanja) u narednih 12-24 meseci. Dodatno, čak 80% ispitanika iz CIE očekuje da će u istom periodu doći do povećanja konkurencije za akviziciju specifičnih resursa i kompaniija, dok  67% očekuje da će ova konkurencija pre svega doći od strane private equity fondova.  Ekonomski rast zabeležen u poslednjih 10 godina uticao je na raspoloživa sredstva private equity fondova, koji trenutno imaju rekordnih 770 milijardi dolara raspoloživih za investiranje, što potvrđuje očekivanje ispitanika.  Istorija poslovanja private equity fondova pokazuje da su mnoge od najboljih akvizicija u industriji realizovane baš tokom izazovnih makroekonomskih perioda. Prosečni prinos (IRR) globalnih private equity fondova pokazuje relativno nizak prinos neposredno pre recesija 2000. kao i 2007. godine uz značajno veće prinose tokom perioda oporavka koji su usledili nakon recesija. Očekivanja rukovodilaca u vezi povećanja M&A aktivnosti nije iznenađujuća, uzevši u obzir iskustva iz perioda 2008–2012 kada su mnoge kompanije  akvizirale visokokvalitetne resurse koji su podstakli brži rast na tržištu. Konačno, imperativ je da kompanije preispitaju strateške opcije i prilagode se ekonomskom šoku kroz izbor optimalne M&A strategije.

  Naše viđenje je da optimalna M&A strategija može ponuditi odgovor na COVID-19 kroz jedan od tri M&A pristupa koje kompanije preduzimaju: kupovina, osnivanje strateške alijanse ili prodaja.

  1. Prilika za pristupačne akvizicije

  Iz perspektive dobro kapitalizovanih kupaca iz CIE, pad procenjenih vrednosti kompanija kao i spremnost vlasnika da uđu u proces prodaje u vremenu trenutnih poslovnih izazova, pružaju  mogućnost da se po povoljnim uslovima preuzmu kompanije koje će doprineti stvaranju dugoročne vrednosti. Skoro 40% direktora iz CIE primećuje trend smanjenja procenjene vrednosti kompanija, dok 23% direktora ovakav trend vidi kao priliku da kroz akviziciju poveća svoj tržišni udeo. Međutim, povećana složenost tržišnih uslova izazvana pandemijom, utiče na povećanje kompleksnosti procena očekivanih vrednosti akvizicija, gde je potrebno dobro proceniti fundamentalne pokretače vrednosti, a pre svega:

  • Neophodno je razumeti koristi akvizicije u vidu povećanja prihoda ili stvaranja vrednosti kroz povećanje operativne efikasnosti koja će voditi ka smanjenju troškova
  • Izvršiti dubinsku analiza (due diligence) kako bi se identifikovali ključni rizici i detaljnije analizirala potencijalna vrednost koja se očekuje od investicije
  • Identifikovati i razumeti rizike koje COVID donosi u konkretnoj industriji
  • Konačno, zbog neizvesne budućnosti i potencijalnih problema sa likvidnošću, potrebno je strateški proceniti mogućnosti finansiranja potencijalne akvizicije
  1. Poluge za stvaranje vrednosti kroz strateško partnerstvo

  Stvaranje strateškog partnerstva može biti još jedan način za stvaranje vrednosti u situacijama u kojima kompanije nisu spremne da preuzmu rizik kupovine iz raznovrsnih razloga. Ispitani rukovodioci iz CIE smatraju da će prilikom procene stvaranja strateškog saveza fokus biti na poboljšanju otpornosti poslovanja. Najveće prilike za poboljšanje otpornosti leže u povećanju veličine i poboljšanju digitalnih mogućnosti. Dodatno, uzevši u obzir pritisak na  prihode i profit, smanjenje troškova i poboljšanje efikasnosti kroz udruživanje aktivnosti kompanija i korišćenje ekonomije obima će biti strateški imperativ.

  Strateški savezi omogućuju kompanijama da na različite načine stvore dodatnu vrednost i amortizuju posledice pandemije, a pre svega kroz:

  • Racionalizaciju troškova, koja se može postići konsolidacijom direktnih i indirektinih troškova, kao i kroz konsolidacijou dobavljača
  • Optimizaciju prodajnog tima kako bi se postigla maksimalnu efikasnost i povećanje potencijalnog prihoda kroz adaptaciju na promenjeno ponašanja kupaca koju je pokrenuo COVID-19
  • Rast prihoda podstaknut korišćenjem tehnika unakrsne prodaje (cross-selling) i dodatne prodaje (up-selling)
  • Refinansiranje duga kroz bolje uslove finansiranja koji se mogu dobiti na tržištu zbog povećane financijske moći udružene kompanije
  • Proširenje ljudskog kapitala i povećanje stručnosti
  • Unapređenje IT operacija kroz centralizaciju operacija ili poboljšano upravljanje podacima

  Pored prethodno navedenog, kao odgovor na promene u ponašanju kupaca i načinu poslovanja, strateško partnerstvo može ubrzati prilagođavanje digitalnim i “direct-to-consumer” strategijama, zajedno sa jačanjem internih sposobnosti za virtuelni rad, koje su najvažnije za uspešnu adaptaciju na novonastale okolnosti.

  1. Priprema kompanije za prodaju

  Najveći prioritet za većinu kompanija iz CIE je osiguravanje likvidnosti, posebno kada je reč o sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom. Shodno tome, kompanije sa slabom solventnošću i likdivnošću imaju priliku za poboljšanje istih kroz prodaju cele kompanije ili svojih delova. Male i finansijski nestabilne kompanije su najizloženije pandemiji, i nekima od njih će biti potrebna finansijska podrška većih igrača kako bi prevazišle krizu. Sa druge strane, veće kompanije mogu razmotriti prodaju svojih delova koji nisu vezana za njihovu osnovnu delatnosti ili onih koji nisu ostvarili planirane rezultate, kako bi prikupile kapital koji će im omogućiti da se ponovo usredsrede na osnovnu delatnost i obezbede preko potrebnu likvidnost. U pripremi za prodaju, kompanije treba da preduzmu niz radnji:

  • Analizu resursa koji će biti predmet prodaje i razumevanje finansijskih i operativnih performansi ovih resursa kao i uticaj njihove prodaje na ostatak kompanije kao i samu složenost razdvajanja;
  • Stvaranje detaljnih analiza za potencijalne kupce, obzirom da je transparentnost tokom krize imperativ kako bi se izbegao raskorak u percepciji između prodavca i investitora.
  • Identifikaciju konkretnih resursa koji će biti predmet prodaje i postavljanje jasne strukture upravljanja nad samim procesom prodaje kako bi se transakcija izvršila u što kraćem vremenskom periodu što predstavlja imperative u periodu ugrožene likvidnosti
  • Sprovođenje dijagnostike spremnosti za prodaju kako bi se utvrdili potencijalni rizici prodaje i identifikovale mere koje treba preduzeti u cilju obezbeđenja kontinuiteta poslovanja nakon prodaje resursa.

  Ukratko, novonastala kriza izazvana COVID-19 ima značajan uticaj na globalnu ekonomiju i zahteva od većine kompanija u zemljama Centralne i Istočne Evrope da preispitaju svoj pristup M&A aktivnostima kako bi se prilagodile novoj normalnosti. Svakako, treba naglasiti da se kroz M&A aktivnosti, kompanije mogu prilagoditi novonastalim okolnostima pre svega kroz povećanje prihoda ili kroz ubrzanje neophodne transformacije poslovnog modela što će uticati na bolje operativne profite i margine.

  EY-Parthenon je jedna od najuticajnijih svetskih konsultantskih kuća u oblasti strategije rasta kompanija, optimizacije poslovanja, kao i upravljanja finansijama. EY-Parthenon je nastao 2014. godine spajanjem velike američke kompanije Parthenon sa Ernst i Jang (Ernst & Young) konsultanskom firmom. Danas, EY-Parthenon čini 170 partnera i preko 4.000 konsulatanata u više od 40 kancelarija i oko 25 država sveta. U Srbiji sedište kompanije je u Beogradu a u regiji EY-Parthenon ima kancelarije još i u Ljubljani, Zagrebu i Pragu.

  *Autorski tekst je napisao Luka Pejanović, stariji savetnik u EY-Parthenon za Centralnu Evropu. Komentar nužno ne odražava i stav kampanije EY-Parthenon

  Izvor: BIZLife

  Foto: EY-Parthenon

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE