Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Koliki rokovi plaćanja su predviđeni Nacrtom zakona?

  Prema Nacrtu zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama rokovi plaćanja za javni sektor biće 45 dana. Kada je dužnik privatno preduzeće, bilo da duguje državi, pokrajini, opštini, nekom njihovom preduzeću, ili drugom privatniku, biće 60 dana. Izuzetak od dugačkog spiska javnih institucija i firmi je Republički fond za zdravsteno osiguranje za koji je plaćanje dozvoljeno u roku od 90 dana.

  Nacrt zakona, u odnosu između privatnih preduzeća, ostavlja mogućnost da se ugovorom predvidi duži period plaćanja za obaveze za koje je dogovoreno plaćanje u ratama, ali ni tada rok ne sme biti duži od 90 dana, a rate moraju biti jednake.

  Rokovi počinju da teku od trenutka kada je dužnik primio fakturu, ili kada je poverilac ispunio svoju obavezu ili od dana kada je istekao rok za pregled. S druge strane, pregled ne može da traje duže od 30 dana.

  Kašnjenje u odnosu na predviđene rokove kažnjavaće se zateznom kamatom, a ona je zbir mesečne stope rasta potrošačkih cena i fiksne stope od 0,5 odsto. Zatezna kamata će se obračunavati samo na neizmireni deo obaveza.

  Sudski postupci zbog neizvršenja novčanih obaveza će biti hitni. Rešenje o izvršenju će morati da se sprovede u roku od pet dana. Odgovorni za kašnjenje plaćanja biće i novčano kažnjeni. Iz javnog sektora novčane kazne će biti izuzeta Republika Srbija, tela države, pokrajine i lokalne samouprave. Ostalima će kazna biti u iznosu desetine potraživanja, a najmanje 100.000 dinara. Kazna od 100.000 dinara sledi i odgovornom u firmi ili instituciji. U ministarstvu to je ministar, u pokrajinskom sekretarijatu sekretar, u gradu gradonačelnik, u opštini predsednik opštine, a u javnom i privatnom preduzeću – direktor, rukovodilac ili neko drugi ko je ovlašćen.

  Zakon, i ako se usvoji tokom novembra, neće se odmah primenjivati. Novi rokovi plaćanja važiće tek od iduće godine. Nacrt zakona predviđa 31. mart 2013. kao dan od kada će početi njegova primena.

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE