(FOTO) Najlepše srpske srednjovekovne tvrđave

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  (FOTO) Najlepše srpske srednjovekovne tvrđave

  Beogradska tvrđava

  Nastanak Beogradske tvrđave vezuje se za prisustvo Rimljana krajem stare i početkom nove ere. Slovensko ime grada-tvrđave, Beograd, prvi put se pominje 878. godine u pismu pape Jovana III. Današnji njen izgled prošao je dug period formiranja. Za vreme despota Stefana Lazarevića (1404-1427) dobila je oblik razvijenog utvrđenja. Pod vlašću Turaka počela je da se razvija izvan zidina, a sa dolaskom Austrijanaca 1717. otpočela je modernizacija. Konačno, 1867. godine Srbi su dobili ključeve Beogradske tvrđave.

  Utvrđenje Bač

  Utvrđenje Bač smešteno je na manjem rečnom ostrvu u meandru Mostonge, a grad su činili tvrđava i podgrađe. Pretpostavlja se da je u vreme kralja Karla Roberta Anžujskog (1338-1342) izgrađeno novo utvrđenje, prema zapadnim uzorima, tako da se na objektima pojavljuju i gotski građevinski elementi. Krajem 15. i početkom 16. veka tvrđava je obnavljana i ojačavana u vidu renesanse pod zapovedništvom Petra Varadija i Pavla Timorija. Turci su Bač zauzeli 1529. godine, a oslobođen je 1687.

  Srednjovekovni grad Maglič

  Maglič je izgrađen na platou, na uzvišenju stenovitog grebena koji dominira čitavaom okolinom. Smešten je jugozapadno od Kraljeva. Pretpostavlja se da je podignut u 13. veku. Arhiepiskop Danilo II je između 1324. i 1337. godine obnovio Crkvu svetog Đorđa, bedeme i druge objekte, opremivši ih potrebnim stvarima. Osnova utvrđenja je u obliku nepravilnog izduženog višeugaonika sa sedam masivnih kula i donžonom. Na vrhu bedema postojale su ograđene šetne staze. Uz bedeme su bili postavljeni objekti za smeštaj straže i druge namene, dok je rov bio direktno uklesan u stenu radi odbrane. U unutrašnjosti grada sačuvani su ostaci palate i Crkve svetog Đorđa.

  Golubačka tvrđava

  Vreme nastanka grada nije ustanovljeno, dok prvi pisani dokumeti potiču iz daleke 1335. godine. Golubac je imao burnu istoriju, a oko njega su se dugo sporili i ratovali Ugari i Turci. Grad je sagrađen na desnoj obali Dunava, na kamenitom obronku. Dosadašnjim istraživanjima, naročito prema obliku kula, ukazuje se da je grad sagrađen u vreme borbi sa hladnim naoružanjem. Kasnije, upotrebom i korišćenjem vatrenog oružja, dolazi do izmena na zapadnim kulama.

  Smederevska tvrđava

  Sagradio ju je despot Đurađ Branković u nameri da u nju smesti crkvenu i civilnu vlast i učini je prestonicom. Iz tog razloga prostorno je podeljena na Veliki i Mali grad. U velikom gradu postojao je mitropolijski kompleks sa pratećim sadržajima i objektima za stanovništvo. U Malom gradu nalazi se šest kula, od kojih je na jednoj natpis iz kojeg se jasno vidi da je grad podigao Đurađ Branković. Veliki grad opasuje 19 kula rađenih od lomljenog kamena. Debljina zidova dostiže i do 4,5 metara, a najdeblji su prema kopnenoj strani.

  Srednjovekovni grad Koznik

  Pretpostavlja se da je Koznik bio aktivno utvrđenje još za vreme Kelta i Rimljana. Nalazi se na putu koji vodi iz doline Rasine u dolinu Ibra osam kilometara severozapadno od Brusa. Pominje se u povelji kneza Lazara za Lavru svetog Atanasija na Svetoj gori 1381. godine kao plemeniti Koznik. U narodu je još poznat kao Jerinin grad jer je u to vreme žena despota Đurđa Brankovića po predanju zavela veliki kuluk i angažovanje i ljudi i životinja za iznošenje materijala na ovaj teško pristupačan vis. Sagrađen je na kupastom uzvišenju i opasan jakim bedemom koji prati konfiguraciju terena.

  Tvrđava Ram

  Prve detaljnije opise Ramske tvrđave ostavio je turski putopisac iz 17. veka Evlija Čelebija. O njenom nastanku postoje različita predanja. Neka od njih se vezuju za Romila i Rema, kao i dolazak Slovena koji su tu podigli paganski hram. Tvrđavu je sagradio Bajazit II 1483. godine na desnoj obali Dunava. Utvrđenje je podignuto na steni i nalazi se 30 kilometara severoistočno od Požarevca. Građena je kao vojničko-artiljerijsko utvrđenje. U centralnom delu tvrđave nalaze se ostaci džamije, dok se u njenoj neposrednoj blizini nalazi karavan saraj koji je sagrađen u sito vreme.

  Niška tvrđava

  Nalazi se na desnoj obali Nišave, na ostacima rimskih i srednjovekovnih temelja, na mestu gde se nalazio logor rimskih legionara i egzistiralo keltsko naselje. Sagradili su je Turci početkom 18. veka, na tek izgrađenom Hisaru koji je bio predviđen za smeštaj vojske. Ima četiri velike kapije: Stambol, Beogradsku, Vidinsku i Veliku kapiju kroz koju se izlazilo na reku. Untar zdanja nalazilo se naselje sa dućanima, bogomolja, kasarne i objekti za vojne potrebe. Uz tvrđavu je i hamam koji je sagrađen u 15. veku i jedna je od najstarijih građevina profane arhitekture sa početka turske vladavine.

  Tvrđava Fetislama

  Nalazi se zapadno od Kladova, na samoj obali Dunava. Sastoji se od Malog i Velikog utvrđenja. Malo utvrđenje je podignuto 1524. godine, dok je Veliko utvrđenje podignuto između 1717. i 1739. godine i imalo je šest kamenih bastiona i palisadne bedeme. Oko utvrđenja se pruža rov širine između 13 i 30 metara koji se završava zidom od lomljenog kamena. Fetisalamsa utvrđenja bila su u upotrebi do 1867. godine, kada su ih Turci predali Srbima.

  Petrovaradinska tvrđava

  Sa najvišom kotom od 125 metara nadmorske visine zauzima dominantan položaj nad Panonskom nizijom. Današnja tvrđava građena je prema planovima austrijskih vojnih inženjera od 1692. do 1780. godine. Ovaj složeni kompleks razvijan je istovremeno na tri povezana visinska nivoa u skladu sa najsavremenijim dostignućima evropske fortifikacijske škole tog doba. Sastoji se od Gornje tvrđave, Dvorožnog bastiona i Donje tvrđave.

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE