Najviše stope rasta bilansne sume, depozita i prinosa na aktivu u JUBMES banci

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Najviše stope rasta bilansne sume, depozita i prinosa na aktivu u JUBMES banci

  JUBMES banka, prema ostvarenoj stopi rasta bilansne sume, depozita i ostalih obaveza prema komitentima, kao i ostvarenom prinosu na aktivu, u prvih devet meseci 2018. godine zauzima prvo mesto u bankarskom sektoru Srbije, a na osnovu objavljenih nerevidiranih finansijskih izveštaja banaka na tržištu. U istom periodu ostvarena je stopa rasta prihoda od kamata i dobit pre oporezivanja koje Banku rangiraju na veoma visoko drugo mesto u bankarskom sektoru, dok se prema stopi prinosa na kapital i stopi rasta kredita i potraživanja od komitenata nalazi među prvih pet banaka na tržištu, saopšteno je iz ove banke.

  U prvih devet meseci 2018. godine Banka beleži rezultate koji potvrđuju izuzetne pozitivne trendove u poslovanju. Zabeležen je značajan rast profitabilnosti i u prva tri kvartala 2018. godine iskazana je dobit pre oporezivanja u iznosu od 430.1 miliona RSD, što predstavlja rast dobiti od 7.3 puta u odnosu na isti period prethodne godine. Visok rast bilansne sume zabeležen je i ove godine, te je u prva tri kvartala uvećana za 27.7%. Ostvarenim rastom bilansne sume, odnosno obima poslovne aktivnosti, u 2018. godini prebačeni su čak i Strategijom Banke definisani ciljevi za 2020. godinu. Značajan rast obima poslovne aktivnosti, pored ostvarenog rasta kapitala Banke samo u 2018. godini od 10.6% (cca. 3.6 miliona evra), svakako je rezultat kontinuiranog trenda rasta poverenja deponenata u Banku, kako stanovništva, tako i privrednih društava. Nakon veoma visokog porasta depozitnog potencijala Banke u 2017. godini, u prva tri kvartala 2018. zabeležen je rast depozita i ostalih obaveza prema komitentima od 41.0%, uz nastavak rasta štednih uloga fizičkih lica. To je uticalo na dalji progresivni rast plasmana klijentima Banke koji su od početka 2016. godine uvećani za preko 3 puta. Rezultat toga je porast prihoda od kamata u prva tri kvartala 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine od čak 37.3%, uprkos nastavku kontinuiranog trenda smanjenja kamatnih stopa na plasmane banaka na bankarskom tržištu, a posledično i u Banci. Bitno je navesti da sa krajem trećeg kvartala 2018. godine procentualno učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditnim potraživanjima Banke iznosi 3.95%, što je daleko ispod proseka bankarskog tržišta.

  Na osnovu rezultata poslovanja Banke u prva tri kvartala 2018. godine može se očekivati da će Banka u 2018. godini ostvariti dobit pre oporezvanja od oko pola milijarde dinara kao neosporne potvrde stabilnosti i profitabilnosti njenog poslovanja. Ovakvi rezultati stvaraju i realnu mogućnost da, nakon više godina, akcionari po osnovu poslovanja u 2018. godini ostvare i dividende.

  “Vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatima u prva tri kvartala 2018. godine i kontinuitetom pozitivnih trendova u poslovanju Banke u poslednjih nekoliko godina. Ostvareni rezultati potvrđuju uspeh specifičnog strateškog koncepta poslovanja Banke bez širenja mreže – posebno danas, u eri sve više prisutnog online bankarstva i procesa smanjivanja mreža drugih banaka. Činjenica da smo banka sa manjim tržišnim učešćem upravo jeste izvor naše konkurentske prednosti i dozvoljava nam drugačiji pristup, uz veću posvećenost svakom klijentu. U prethodnom periodu prepoznali smo i iskoristili pozitivne makroekonomske trendove u vidu rastućih potreba privrednih društava za finansijskom podrškom, uslovljene rastućim obimom poslovne aktivnosti generalno prisutne u privredi Republike Srbije u ovom periodu. Pozitivni trendovi u poslovanju Banke u poslednjih nekoliko godina, odnosno od početka 2016. godine, rezultirali su istorijski najvišim nivoom aktivnih plasmana klijentima, nivoa depozita, ukupnih i stanovništva, na šta sam posebno ponosan, kao i visinom bilansne sume Banke od početka poslovanja kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina. Kao rezultat ovakvih trendova, broj klijenata Banke u navedenom periodu uvećan je za preko 40%. Sve ovo ostvareno je uz zadržavanje tradicionalno veoma stabilne i visoke likvidnosti Banke koja našim deponentima pruža osnovnu garanciju.” – izjavio je predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke dr Miloš Vujnović i dodao:

  “Drago mi je što je jedna mala banka pokazala da je moguće uspešno poslovati na vrlo konkurentnom tržištu i pored svih izazova sa kojima se susreće. Veličina banke i njena vlasnička struktura ne mora biti isključivi osnov dobrog poslovanja. U susret jubilarnoj 40. godini postojanja, JUBMES banka ostaje posvećena da svoju jedinstvenost očuva i unapređuje, doprinoseći daljem uspešnom poslovanju i stvaranju vrednosti za svoje akcionare i klijente.“

  Izvor: BIZLife

  Foto: Jubmes banka

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE