Može li dualno obrazovanje da oživi tržište rada i nadomesti nedostatak kadrova?

Deficit kadrova naročito zanatskih profila sve je izraženiji poslednjih godina, a dualno obrazovanje jedan je od načina da se taj problem nadomesti, odnosno dugoročnije reši nedostatak kadrova. Uvođenje dualnog obrazovanja kreće od proizvodnih, odnosno tehničkih profila, jer su i potrebe srpske privrede za kadrovima tih profila najveće. Podaci Privredne komore Srbije (PKS) pokazuju da je oko … Nastavi sa čitanjem Može li dualno obrazovanje da oživi tržište rada i nadomesti nedostatak kadrova?