Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Compliance – preduslov korektnog i poštenog poslovanja

  Piše: Jelena Danilović, menadžerka za usaglašenost poslovanja u kompaniji „Hemofarm”

  Ukoliko radite u oblasti bankarstva, osiguranja ili u farmaceutskoj industriji, vrlo verovatno ste upoznati sa značenjem engleske reči compliance, koja se u srpskoj poslovnoj praksi često koristi upravo u ovom, izvornom obliku. U tom slučaju, takođe, znate i da se najozbiljnije odluke u kompaniji, po pravilu, ne mogu doneti bez učešća ljudi koji se bave ovim aspektom poslovanja. Međutim, za razliku od ovih visoko regulisanih oblasti, za veliki broj privrednih subjekata pitanje: „Šta compliance uopšte znači?” ‒ sasvim je legitimno.

  • Dakle, šta je to compliance?

  Ova reč se obično prevodi kao usklađenost poslovanja sa propisima i procedurama, eksternim i internim, čime se pomaže kompaniji da u tržišnoj utakmici posluje zakonito, korektno i pošteno. Fokus je na oblastima poput sprečavanja korupcije i pranja novca, zaštiti poverljivih informacija i podataka o ličnosti, sprečavanju sukoba interesa, zaštiti konkurencije, kontroli tokova robe ili usluga do krajnjih potrošača, kao i kontroli izvoza.

  Zavisno od konkretne industrije i kompanije, ova funkcija može obuhvatiti i posvećenost drugim temama, kao što su sprečavanje mobinga, zaštita životne sredine i slično. Ipak, krug bazičnih tema uvek je manje-više isti i uvek podvlači posvećenost kompanije sprečavanju zloupotreba u poslovanju, nezakonitog i neetičkog ponašanja zaposlenih i same kompanije.

  • Šta tačno radi compliance menadžer?

  Zadatak osobe koja se bavi usaglašenošću poslovanja nije samo kontrola poštovanja važećih zakona koji regulišu navedene oblasti, već i briga o reputaciji kompanije i postavljanje standarda integriteta u poslovanju. U praksi, to obuhvata veliki broj najrazličitijih aktivnosti usmerenih na prevenciju problematičnih ponašanja, otkrivanje potencijalnih rizika i adekvatno reagovanje na takve situacije, što uključuje i postojanje efikasnog sistema internih sankcija.

  Jedan od posebno značajnih aspekata rada jeste aktivna komunikacija sa zaposlenima, kako radi prevencije, tako i radi otkrivanja potencijalnih rizika. Da bi dala efekte u praksi, ta komunikacija treba da bude kontinuirana, prilagođena konkretnoj grupi zaposlenih i temi koju plasirate. Što više sa kolegama pričate o usklađenosti poslovanja, to više utičete na razvoj njihove svesti o značaju ove oblasti, podizanje stepena lične odgovornosti i efikasniju primenu standarda u svakodnevnom radu.

  • Po čemu se ova poslovna funkcija razlikuje od drugih, često srodnih funkcija?

  Ova funkcija se u praksi često dovodi u vezu sa pravnom službom, internom revizijom, korporativnom bezbednošću ili funkcijom upravljanja rizikom (gde ona postoji), pošto se u svim ovim oblastima na određeni način radi identifikacija i kontrola rizika. Ono što compliance odvaja od drugih oblasti jeste upravo usmerenost na preventivne aktivnosti ‒ kroz postavljanje internih pravila, praćenje svakodnevnih procesa rada i kontinuirano usavršavanje i edukaciju zaposlenih.

  • Šta treba da uradimo da bismo imali usklađeno poslovanje?

  Kompanije preduzimaju čitavu lepezu aktivnosti radi bolje kontrole procesa i podizanja svesti zaposlenih o potrebi usklađenog poslovanja. Ako bismo morali da odredimo nužni minimum, izdvojili bismo sledeće:

  • imenovanje osobe ili tima koji se bavi usklađenošću poslovanja;
  • razvoj internih pravila i procedura, jer kada zaposleni znaju šta se od njih očekuje, tada mogu da štite i sebe i kompaniju;
  • organizovanje obuka i radionica za zaposlene, koje se pokazalo mnogo korisnijim u procesu upoznavanja sa „pravilima igre” nego čitanje pravnih akata, koje je često suvoparno i zamarajuće;
  • podrška menadžmenta, jer usklađenost poslovanja često zahteva donošenje nepopularnih odluka ili prekid određene prakse, za šta je podrška rukovodstva nužna.

  Naravno, na kompaniji je da bude inovativna i da dalje razvija neke svoje specifične načine rada kako bi ova funkcija u što većoj meri zaživela u praksi. Na primer, nama, u „Hemofarmu”, kao odličan potez, pokazalo se uvođenje posebnog softvera koji osigurava da nijedan ugovor ne može biti zaključen bez evaluacije i validacije pravnog sektora i drugih relevantnih sektora – što je, uzevši u obzir veliki broj najrazličitijih ugovora koje „Hemofarm” zaključuje, izuzetno bitno za usklađenost poslovanja.

  Izvor: BIZLife magazin

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE