Biković: “Ljudi se ovde vraćaju iz ljubavi”

Sa distance sam naučio da Srbiju gledam kao jedinstveni organizam sa svim njenim do „krvi nepomirljivim protivrečnostima”. Sa te distance se vidi da te sukobljene protivrečnosti jesu, zapravo, bogatstvo i snaga. Zanimljivo je, recimo, da se primitivizam i nizak nivo kulture sa distance uopšte ne vide. Valjda zato što je primitivizmu to u prirodi. Da … Nastavi sa čitanjem Biković: “Ljudi se ovde vraćaju iz ljubavi”