Predvidljivost i stabilnosti poslovnih uslova

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Predvidljivost i stabilnosti poslovnih uslova

  „Lafarge je vodeći snabdevač građevinske industrije Srbije, a obzirom da su efekti ekonomske krize najviše pogodili građevinsku industriju mi, kao njen deo, itekako osećamo te efekte“, ističe za BIZLife Dimitrije Knjeginjić, direktor kompanije Lafarge Srbija.

  „Poredeći sa situacijom u pretkriznom periodu proizvodnja je na upola nižem nivou, dok se u odnosu na period od pre godinu dana trenutna situacija gotovo i ne razlikuje, mali je broj građevinskih projekata, smanjena je tražnja, nema novih investicija. Kako bi unapredila poslovni ambijent, tokom prethodnih šest meseci, Vlada Republike Srbije je nastavila sa unapređenjem poslovne klime kroz izmene dva za nas značajna zakona – Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o inspekcijskom nadzoru. Prvi rezultati pokazuju da se izmene Zakona o planiranju i izgradnji dobro sprovode i da su dovele do smanjenja rokova u izdavanju građevinskih dozvola, dakle Zakon je doneo određeni napredak, ali situacija nije potpuno rešena, jer je neophodno usvajanje podzakonskih akata kako bi se ove izmene sprovele u praksi. Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru doneo je takođe, određena poboljšanja u obezbeđenju bolje koordinacije inspekcijskih službi, što je veoma važno, ali je i dalje ostalo otvoreno ključno pitanje predvidljivosti i stabilnosti poslovnih uslova. Potencijala za razvoj ima, a mi ga vidimo pre svega u nastavku ulaganja u infrastrukturu kao i direktnim stranim investicijama koje uvek prate značajni građevinski radovi“, kaže Knjeginjić.

  Kada će biti okončano spajanje kompanije Lafarge i Holcim?

  Okončanje procesa spajanja Lafargea i Holcima planirano je za polovinu jula ove godine. Trenutno smo u jednoj od završnih faza spajanja, kada treba da se izjasne Skupštine akcionara Lafargea i Holcima, što će se dogoditi početkom maja. Verujemo u podršku akcionara, jer je u pitanju izuzetno značajan industrijski projekt koji će omogućiti stavaranje najkonkurentnije i najinovativnije Grupe u ovom sektoru. Dobili smo odobrenje Evropskih organa za zaštitu konkurencije, što je bio ključni korak imajući u vidu značaj Evrope u našem portfelju imovine koja je predviđena za prodaju. Kako bi bili ispunjeni zahtevi organa za zaštitu konkurencije imovina koja je bila određena za prodaju prodata je irskoj kompaniji CRH. Što se tiče imovine u Srbiji, irskoj kompaniji je prodata Holcimova fabrika cementa u Popovcu, dok će Lafarge Srbija postati deo nove Lafarge Holcim grupe. Ova prodaja će postati važeća tek nakon okončanja projekta integracije. U poslednjih mesec dana Upravni odbori kompanija Lafarge i Holcim saglasili su se sa predlogom da budući direktor nove Grupe bude Erik Olsen, koji trenutno obavlja funkciju izvršnog potpredsednika za operacije u Lafarge, a ubrzo nakon toga javnosti su predstavljeni i članovi budućeg upravnog odbora. Dakle, sve ide po planu.

  Kako se borite sa nelojalnom konkurencijom iz sive zone u Srbiji?

  Siva ekonomija negativno utiče na sve činioce u društvu, ekonomiju uopšte kao i državni budžet, čime se pogoršava ukupni poslovni ambijent i smanjuje konkurentnost onih koji posluju u legalnim tokovima. Trenutno, siva ekonomija opstaje zbog preklapanja nadležnosti različitih inspekcija, nejasnih propisa i nedostatka advekvatnog nadzora. Samo država može i treba da nađe dugoročno rešenje ovog problema stvaranjem jasnog okvira pogodnog za poslovanje s jedne strane i strogog nadzora nad njegovom primenom, s druge. Kada govorimo o našem iskustvu sa nelojalnom konkurencijom, želim da kažem da u našoj delatnosti postoje različiti vidovi i primeri sive ekonomije i nedozvoljene trgovine, a pomenuću ovom prilikom slučaj uvoza cementa iz Albanije 2014. godine, koji nije zadovoljavao regulativu koja definiše opštu bezbednost proizvoda, naime, ovaj cement nije zadovoljavao uslove zahtevane za sadržaj hroma, te je zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji tržišne inspekcije našao na NEPRO listi (listi nebezbednih proizvoda). Ovaj primer ukazuje da brza reakcija nadležnih organa može efikasno da reši problem. Lafarge je aktivan član različitih poslovnih asocijacija, kao što je Savet stranih investitora (FIC) i Cementna industrija Srbije (CIS) kroz čiji rad pokazujemo našu spremnost da pomognemo u ovom procesu razmenom iskustava i predlozima za borbu protiv nedozvoljene trgovine, ali samo država ima u svojim rukama instrumente za kontrolu i sprečavanje širenja ovog problema, i samo ona može reagovati na pravi način. 

  Kakvi su planovi kompanije za naredni period?

  Naš cilj je da u narednom periodu postanemo još prepoznatiljiviji kao vodeći proizvođač građevinskih materijala u Srbiji. Pre svega, bitno nam je da nas naši kupci prepoznaju kao najbolje partnere, te da se ističemo po visokom kvalitetu proizvoda, kao i po inovativnim rešenjima i uslugama koje im nudimo. Naši prioriteti se neće menjati, a kada su u pitanju naši ciljevi za 2015. godinu oni se odnose na realizaciju identifikovanih infrastrukturnih projekata, te na  razvoj našeg tržišnog udela i razvoje ponude kroz još bolje razumevanje potreba naših kupaca. Kao poseban prioritet izdvajamo i odgovornost prema lokalnoj zajednici i životnoj sredini u kojoj poslujemo.

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE