Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Posao, IT

  Istraživanje: Većina kompanija u Srbiji primenjuje ESG, evo gde su najveći izazovi

  Ujedinjene Nacije na kraju 20. veka kao koncept menadžmenta su ustanovile principe Korporativne društvene odgovornosti (Corporate Social Responsibility – CSR). CSR uključuje integraciju društvenih i ekoloških problema u kompanijske poslovne operacije i odnose sa akcionarima. ESG se razvio baziran na tom konceptu i procenjuje se da bi vrednost imovine ESG-ja pod upravljanjem mogla porasti na više od trećine od projektovanih 140,5 biliona dolara globalnog ukupnog iznosa do 2025. godine.

  Ne iznenađuje činjenica da je tema koja je obeležila proteklu godinu ESG. Zbog toga, 15. CEO upitnik međunarodne kompanije za Executive Search „Stanton Chase“ ispituje kako kompanije iz različitih industrija shvataju i primenjuju ESG okvir. Uzimajući u obzir izazove i probleme modernog načina života i rada, održivost je postala prioritet jer utiče na tri ključna aspekta: životnu sredinu, ekonomiju i društvo.

  ESG je skup nefinansijskih faktora koje društveno odgovorni investitori mere kako bi investirali u kompanije. Ovi faktori procenjuju kako poslovna praksa kompanije utiče na životnu sredinu i okruženje. Zanimljivo je da je svaki od njih važan deo investitorove analize rizika i mogućnosti prilikom odlučivanja u koju kompaniju treba investirati.

  Posao, kandidati

  Posao (Pexels)

  ESG koncept podrazumeva 3 dimenzije:

  1. Faktori životne sredine (E) – uključuju koliko kompanija doprinosi borbi protiv klimatskih promena, posebno efekta staklene bašte kao i upravljanje otpadom na ekološki prihvatljiv način.
  2. Društveni faktori (S) – podrazumevaju kako kompanija pristupa pitanjima ljudskih prava, standarda rada, zdravlja i zaštite na radu kao i interakcije kompanije sa lokalnom zajednicom.
  3. Faktori upravljanja (G) – uključuju smernice i principe koje regulišu korporativno upravljanje. Takođe, odnose se i na zvanične vladine kriterijume kao što je rangiranje države u održivosti.

  Suštinska komponenta postizanja dugoročnog uspeha

  Svaka od ovih dimenzija je ključna i članovi uprave i direktori su oni koji ukazuju na značaj korporativne društvene odgovornosti i ESG-ja. Efikasno upravljanje je od posebnog interesa za investitore i akcionare jer pruža snažnu osnovu za rešavanje ekoloških i društvenih problema. Naše istraživanje pokazuje da kompanije i na regionalnom i na globalnom tržištu ulažu istinski napor da doprinesu svim ESG faktorima, jasno stavljajući do znanja da je ESG suštinska komponenta postizanja dugoročnog uspeha. Ovo je realnost sa kojom se sada suočavamo.

  U odnosu na prethodne godine, CEO upitnik Stanton Chase-a ima malo drugačiju istraživačku paradigmu. Ove godine, odlučili su da pozovu najveće i najuglednije kompanije koje su prepoznali kao one koje posluju društveno odgovorno, svoj rad baziraju na ESG principima i primer su održivog razvoja.

  Posao, proba (Unsplash)

  Posao (Unsplash)

  Ispitanici iz različitih industrija i na rukovodećim pozicijama

  U njihovom ovogodišnjem istraživanju su učestvovali ispitanici iz različitih industrija. Najveći procenat ispitanika je iz industrijskog sektora, 20 odsto, a po 15 odsto je iz farmacije i zdravstva i finansijskih usluga.

  Iz sektora robe široke potrošnje, tehnologije kao i lanca snabdevanja, logistike i transporta, državnih institucija, obrazovanja i nevladinog sektora je po 10 odsto, dok je iz sektora prirodnih resursa i energije, kao i profesionalnih usluga 5 odsto ispitanika.

  80 odsto ispitanika se na rukovodećoj poziciji nalazi više od 5 godina. Od toga, čak 45 odsto njih je na rukovodećoj poziciji preko 10 godina.

  Na koji način se ESG primenjuje u kompanijama?

  Većina ispitanika dolazi iz kompanija koje na određeni način primenjuju ESG. Najveći broj, čak 40 odsto njih ima posebno odeljenje/sektor koji se bavi održivim razvojem. U nekim kompanijama, svako odeljenje/sektor zasebno se bavi ESG-jem ili postoji posebna služba za to. Sasvim mali procenat kompanija ne primenjuje ESG, ali planira to da uvede u budućnosti.

  Poslodavci, lider (Pixabay)

  Posao (Pixabay)

  Da li imaju osobu koja je zadužena za ESG?

  Kompanije polovine njihovih ispitanika imaju osobu koja je zadužena za ESG. Sa druge strane, 45 odsto je onih koji nemaju osobu zaduženu za ESG, a 5 odsto onih koji imaju zasebno odeljenje ili sektor.

  ESG podrazumeva nakoliko različitih oblasti – Da li se podjednako bave svakom od njih? Da li misle da više pažnje poklanjaju nekoj od ovih oblasti i zašto?

  ESG je trodimenzionalni koncept koji obuhvata 3 oblasti: zaštita životne sredine, društvena odgovornost i sigurno korporativno upravljanje. Kompanije iz kojih dolazi većina ispitanika se podjednako bave svim ovim oblastima.

  Na koji način kompanije utiču na zaštitu životne sredine?

  Kompanije koje su učestvovale u ovom istraživanju svesne su značaja održivog poslovanja. U cilju zaštite životne sredine, kroz različite mere su unapredile i prilagodile svoj rad. Preko 80 odsto njihovih ispitanika se izjasnilo da doprinosi održivom razvoju kroz energetsku efikasnost, upravljanje otpadom i recikliranjem. Polovina ispitanika ističe smanjenje upotrebe fosilnih goriva, kao i racionalno korišćenje vode.

  Reciklaža (Pixabay)

  U kojim oblastima društvene odgovornosti imaju najviše izazova?

  ESG podrazumeva brojne aspekte poslovanja i sa sobom nosi i određene izazove. Trećina ispitanika je izjavila da najviše izazova imaju u oblastima odnosa sa lokalnom zajednicom, kao i zaštite podataka i privatnosti. Sa druge strane, izazovi su najmanji u sferi različitosti i rodne ravnopravnosti.

  Da li pripremaju ESG izveštaje?

  Izveštavanje o korporativnoj društvenoj odgovornosti je sastavni deo ESG koncepta. Kompanije bi kroz ESG izveštaje trebalo da izveštavaju o svojim praksama i ciljevima. 40 odsto njihovih ispitanika izjavilo je da je ESG izveštaj i dalje deo godišnjeg izveštaja, dok kompanije 25 odsto ispitanika ESG izveštaj pripremaju kao zaseban izveštaj. Međutim, 35 odsto kompanija još uvek nema ESG izveštaje, ali planiraju da ih uvedu.

  Posao, rast

  Izveštaj (Unsplash)

  Da li i na koji način razvijaju svest kod zaposlenih o važnosti ESG-ja?

  Promena i transformacija kreću od ljudi i njihove percepcije značaja poslovanja kojim se dostiže održivi razvoj. Većina ispitanika primenjuje različite aktivnosti u cilju razvoja svesti kod zaposlenih o važnosti ESG-ja. Ističu se organizovanje internih obuka i radionica, učestvovanje u društveno korisnim aktivnostima kao i interna akta.

  Da li proveravaju profile zaposlenih i kandidata za posao na društvenim mrežama?

  Tema privatnosti na društvenim mrežama je intrigantna. Stanton Chase je želeo da utvrdi da li je proveravanje profila zaposlenih i kandidata za posao na društvenim mrežama praksa. 60 odsto njihovih ispitanika je izjavilo da proveravaju samo poslovne profile, dok proveravanje profila na društvenim mrežama nije praksa.

  Društvene mreže, kriza (Unsplash)

  Društvene mreže (Unsplash)

  Da li smatraju da je proveravanje ponašanja zaposlenih ili kandidata za posao na društvenim mrežama u skladu sa ESG-jem i zašto?

  ESG koncept, pored faktora životne sredine, podrazumeva i faktor upravljanja kao i faktore koji se odnose na socijalne aspekte. Odnos poštovanja prema ljudima predstavlja bitan element dobre organizacione kulture. Odgovori na prethodno pitanje ukazuju na to da ne postoji tendencija proveravanja profila zaposlenih i kandidata za posao na društvenim mrežama. Većina ispitanika nije sigurna da li je taj čin u skladu sa pomenutim konceptom, što otvara još jednu od tema o kojoj bi trebalo razmišljati.

  Da li je ESG deo godišnjih ciljeva za rukovodioce?

  Merenje i procenjivanje performanse su ključni za analizu uspešnosti kompanija. Više od polovine ispitanika se izjasnilo da je ESG deo godišnjih ciljeva za rukovodioce. Kod jedne trećine njih to još uvek nije slučaj, ali je planirano da se uvede.

  Izvor: BIZLife/Stanton Chase

  Foto: Unsplash, Pixabay, Pexels

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE